Danh mục Bảng tên – Bảng hiệu

Bảng hiệu công ty – phòng bạn, Bảng tên nhân viên, Thẻ đeo trước ngực,…thậm chí là các bảng hiệu chỉ dẫn handmade hoặc công nghiệp.