Cắt chỉ Decal mờ

Cắt chỉ Decal mờ là công việc cắt các sọc dày từ 1mm-10mm trang trí xen kẽ phàn trên và dưới tấm Decal mờ, giúp cho mẫu Decal mờ bớt đơn điệu hơn

Hiển thị kết quả duy nhất